Informacja o wywieszeniu wykazu nr 5/2023

Tytuł
Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 5/2023
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.plzostał zamieszczony wykaz nr 5/2023 dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 1230/5 o pow. 0,0104 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 1231/5. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 24.01.2023 r. do dnia 14.02.2023 r.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: