Informacja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 maja 2021 r. skierowana do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w sprawie prac związanych z wykonywaniem działań w ramach "Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024".

Tytuł
Informacja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 maja 2021 r. skierowana do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w sprawie prac związanych z wykonywaniem działań w ramach "Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024".
Kategoria Aktualności
Informacje

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.