Dostępne Miasto, Dostępne Organizacje, Dostępni MY – oferta Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

Tytuł
Dostępne Miasto, Dostępne Organizacje, Dostępni MY – oferta Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych
Kategoria Aktualności
Informacje

21 września 2021 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych złożył do tutejszego urzędu ofertę w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: Dostępne Miasto, Dostępne Organizacje, Dostępni MY. Oferta przewiduje realizację zadania w terminie od 18 października do 18 listopada 2021 roku.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) każdy może zgłosić uwagi dotyczące niniejszej oferty. Uwagi przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku z siedzibą przy ulicy świętego Rocha 3, telefon: (85) 879 74 46, 510 095 630, e-mail: centrum@um.bialystok.pl w terminie do 29 września 2021 roku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: