Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej dn 600, przy Alei Konstytucji 3-go Maja.

Tytuł
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej dn 600, przy Alei Konstytucji 3-go Maja.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.