Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej sN – 15kV i napowietrzno-kablowej nN – 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, słupami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb 15 i 16, przy ul. P. Skargi, W. Rubinowicza, T. Banachiewicza, M. Wańkowicza, N. Żmichowskiej, W. Janickiego, W. Pola, J. Chełmońskiego, J. Malczewskiego, J. Antoniewicza, por. A. Radziwonika, A. Chętnika, A. Struga, K. Szymanowskiego, Kątowej, Moniuszki, A. Fredry, K.Wielkiego w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej sN – 15kV i napowietrzno-kablowej nN – 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, słupami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb 15 i 16, przy ul. P. Skargi, W. Rubinowicza, T. Banachiewicza, M. Wańkowicza, N. Żmichowskiej, W. Janickiego, W. Pola, J. Chełmońskiego, J. Malczewskiego, J. Antoniewicza, por. A. Radziwonika, A. Chętnika, A. Struga, K. Szymanowskiego, Kątowej, Moniuszki, A. Fredry, K.Wielkiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.