Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, sieci kablowej oświetleniowej, sieci gazowej do 0,5 MPa, na działkach nr ew. 1403/10, 1765/1, 1767/1, 1767/3, 1723, 1767/4, 1745/8 obr. 2 przy ul. Konstytucji 3-go Maja, Działkowej, Studziennej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, sieci kablowej oświetleniowej, sieci gazowej do 0,5 MPa, na działkach nr ew. 1403/10, 1765/1, 1767/1, 1767/3, 1723, 1767/4, 1745/8 obr. 2 przy ul. Konstytucji 3-go Maja, Działkowej, Studziennej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.