Budowa sieci cieplnej magistralnej, sieci cieplnych osiedlowych, przyłączy cieplnych oraz kanalizacji teletechnicznej, obręb-8, przy ul. Gen. J. Bema, M. Kopernika, Wiejskiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci cieplnej magistralnej, sieci cieplnych osiedlowych, przyłączy cieplnych oraz kanalizacji teletechnicznej, obręb-8, przy ul. Gen. J. Bema, M. Kopernika, Wiejskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.