Budowa magistralnej sieci cieplnej wodnej 2x DN300/450 w technologii rur preizolowanych na odcinku od komory AK-1/8 do komory AK-7 i budowie magistralnej sieci cieplnej parowej DN300 w technologi rura w rurze na odcinku od punktu P-383 w budynku Elektryczna do komory AK-7 wraz z rozbiórką na ww. odcinkach istniejącej sieci cieplnej i parowej obr. 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, Z. Krasińskiego, Akademicka, A. Mickiewicza w Białymstoku.

Tytuł Budowa magistralnej sieci cieplnej wodnej 2x DN300/450 w technologii rur preizolowanych na odcinku od komory AK-1/8 do komory AK-7 i budowie magistralnej sieci cieplnej parowej DN300 w technologi rura w rurze na odcinku od punktu P-383 w budynku Elektryczna do komory AK-7 wraz z rozbiórką na ww. odcinkach istniejącej sieci cieplnej i parowej obr. 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, Z. Krasińskiego, Akademicka, A. Mickiewicza w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11+4