Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączami oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, zlokalizowanych przy ulicy Klepackiej i Warsztatowej

Tytuł
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączami oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, zlokalizowanych przy ulicy Klepackiej i Warsztatowej
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: