Budowa drogi pożarowej z placem manewrowym, pergoli (zadaszonej), schodów terenowych i murów oporowych wraz z zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ew. 12/14, 3123, 31/24, 31/25 i 31/28 przy ul. Wiejskiej w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Tytuł
Budowa drogi pożarowej z placem manewrowym, pergoli (zadaszonej), schodów terenowych i murów oporowych wraz z zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ew. 12/14, 3123, 31/24, 31/25 i 31/28 przy ul. Wiejskiej w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.