Udział w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2019

 

 

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. poz. 1506 zostało opublikowane Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Udostępnienie spisu wyborców.

Pomiędzy 23 września a 7 października 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Poniżej zamieszczone zostały informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski.

 

Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców

W dniach 2-3 października 2019 r. (środa-czwartek) w domach studenta pracownicy Urzędu będą przyjmować od mieszkańców miasta Wnioski o dopisanie do spisu wyborców (wzór wniosku poniżej).

            Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 9.00 do 17.00 w:

  • Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – ul. Akademicka 3,
  • Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – ul. J. Waszyngtona 23A,
  • Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu w Białymstoku – ul. S. Żeromskiego 1,
  • Domu Studenta nr 3 GAMMA Politechniki Białostockiej – ul. Zwierzyniecka 8. 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 8 października 2019 r. (wtorek) upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców.

 

Dopisz się do spisu wyborców - usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnegousługa aktywna do 30 września 2019 r. (23:59)

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcówusługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59) i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych. Ograniczenie dostępności usługi ma na celu umożliwienie rozpatrzenia złożonych wniosków przed terminem głosowania

 

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

 

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych

 

 

Kontakt w sprawie wyborów:
INFOLINIA: 85 879 79 79

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala Obsługi Interesantów
pokój 19, parter

Umów wizytę przez internet: e-kolejka

Sprawy wyborcze można również załatwić w pracujące soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w godz. 8.00-12.00:

  • 24 sierpnia
  • 28 września

Feedback