Udział w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP 2020

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. poz. 184 zostało opublikowane Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 10 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Udostępnienie spisu wyborców.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


Poniżej zamieszczone zostały informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski.

 

Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 5 maja 2020 r. (wtorek) upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - usługa aktywna do 27 kwietnia 2020 r. (23:59)

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Kontakt w sprawie wyborów:
INFOLINIA: 85 879 79 79

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala Obsługi Interesantów
pokój 19, parter

Umów wizytę przez internet: e-kolejka

Sprawy wyborcze można również załatwić w pracujące soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w godz. 8.00-12.00:

  • 29 lutego
  • 28 marca
  • 25 kwietnia

Feedback