Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Uwaga!!! Panie/Panowie Pełnomocnicy Wyborczy

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie ogłoszonego stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zamknięciem z tego powodu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, informujemy jak niżej.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dorn@um.bialystok.pl. Zgłoszeń należy dokonać najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. do godziny 15.30. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

Oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem: 85 869-61-63.