Wybory do Izb Rolniczych

Informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej na dzień 28 lipca 2019r. w godz. 800-1800 

Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania, tj. płatników podatku rolnego i osoby prawne do wzięcia udziału w wyborach.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.