Udział w głosowaniu w wyborach samorządowych

Rejestr wyborców

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Udostępnienie spisu wyborców.

Pomiędzy 1 października a 15 października 2018 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Poniżej zamieszczone zostały informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski.

Portal edukacyjny PKW

Wizualizacja wyborów samorządowych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Wyszukiwarka siedziby lokalu wyborczego

Kontakt w sprawie wyborów:
telefon: 85 879-79-79 – INFOLINIA

Urząd Miejski w Bialymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala Obsługi Interesantów
pokój 19, parter

Umów wizytę przez internet: e-kolejka

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.