Udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. poz. 365 zostało opublikowane Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę
26 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Udostępnienie spisu wyborców.

Pomiędzy 6 maja a 20 maja 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Poniżej zamieszczone zostały informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski.

Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców

W dniach 15-16 maja 2019 r. (środa-czwartek) w domach studenta pracownicy Urzędu będą przyjmować od mieszkańców miasta Wnioski o dopisanie do spisu wyborców (wzór wniosku poniżej).

            Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 9.00 do 17.00 w:

  •         Domu Studenta Nr 3 GAMMA Politechniki Białostockiej ul. Zwierzyniecka 8
  •         Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Akademicka 3
  •         Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Waszyngtona 23A
  •         Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu w Białymstoku ul. Żeromskiego 1

 Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Wyszukiwarka siedziby lokalu wyborczegoKontakt w sprawie wyborów:
INFOLINIA: 85 879 79 79

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala Obsługi Interesantów
pokój 19, parter

Umów wizytę przez internet: e-kolejka

Sprawy wyborcze można również załatwić w pracujące soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w godz. 8.00-12.00:

  • 30 marca
  • 27 kwietnia
  • 18 maja

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.