Wykaz zlikwidowanych poradni specjalistycznych i przychodni rejonowych MZOZ

Rejestr prowadzi:

Departament Organizacyjny i Nadzoru
Archiwum Zakładowe
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
telefon: 85 869 6822, 85 869 6823
telefon/fax: 85 869 6821, 85 869 6824

Rejestr zawiera:

Wykaz poradni specjalistycznych i przychodni rejonowych, które znajdowały się w strukturze zlikwidowanego samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku

Sposób udostępniania:

  1. Wykaz zlikwidowanych poradni specjalistycznych i przychodni rejonowych udostępniony poniżej.
  2. Informacje szczegółowe w postaci dokumentacji medycznej udostępniane są na wniosek do pobrania poniżej.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.