Wykaz poradni specjalistycznych i przychodni rejonowych znajdujących się w strukturze zlikwidowane

Nazwa rejestru

Wykaz poradni specjalistycznych i przychodni rejonowych znajdujących się w strukturze zlikwidowanego samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku

Rejestr prowadzi

Departament Organizacyjny i Nadzoru
Archiwum
15-399 Białystok, ul. Składowa 11
tel./fax: 85 869 6821, 85 869 6824
tel.: 85 869 6822, 85 869 6823

Sposób udostępniania

Udostępnienie informacji na wniosek.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.