Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych

Nazwa rejestru

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 320, III piętro
tel. 85 869 6417, 85 869 6539

Sposób udostępniania

PODSTAWA PRAWNA: 

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135). 
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r., poz. 2058). 
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r., poz. 827 z późn.zm.).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony (Dz.U. z 2004r. Nr 229, poz.2307 z późn. zm.) - (§ 41 ust.2)

Feedback