Archiwum akt kierowców

Nazwa rejestru

Archiwum akt kierowców

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Praw Jazdy
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 210, 211
tel.: 85 869 6885, 85 869 6458

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn.zm.). 
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (teks jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1429 z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn.zm.).

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.