Podatki i opłaty lokalne

INFORMACJA W SPRAWIE DORĘCZANIA DECYZJI W SPRAWIE WYMIARU PODATKÓW LOKALNYCH

W 2021 r. wszystkie decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zostały wysłane do podatników za pośrednictwem Poczty Polskiej, za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W związku z pandemią COVID-19 decyzje nie były roznoszone przez pracowników Urzędu Miejskiego. Tylko decyzje doręczone powodują powstanie zobowiązania podatkowego i obowiązek zapłaty podatku i tylko podatek z takich decyzji jest księgowany jako należny do zapłaty.

Jednak należy zachować odpowiednią staranność. Może się bowiem zdarzyć tak, że podatnik nie odebrał fizycznie decyzji wysłanej przez Urząd ale otrzymał od listonosza podwójne awizo – zawiadomienie o przesyłce z Urzędu Miasta. Podwójne awizo (zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 tj.)) traktowane jest na równi z doręczeniem (pomimo, że fizyczne podatnik przesyłki – decyzji nie otrzymał, skutki są takie jak po jej doręczeniu – powstało zobowiązanie podatkowe).

W przypadku wątpliwości proponuję aby podatnicy, którzy nie otrzymali fizycznie decyzji wymiarowej podatku na 2021 r. a są właścicielami nieruchomości skontaktowali się z Departamentem Finansów Miasta telefonicznie, bądź listownie lub emailowo – podając swój numer telefonu do kontaktu. Pracownik Departamentu Finansów oddzwoni i wyjaśni sytuację.

Uczulam. Doręczenie decyzji wymiarowej, w drodze podwójnego awizowania przez Pocztę nawet, gdy podatnik decyzji nie odebrał fizycznie powoduje, że niezapłacony w terminie podatek stanowić będzie zaległość podatkową i będzie dochodzony przez Urząd Miejski w drodze postępowania egzekucyjnego.

Niestety ograniczenia związane z pandemią utrudniają nam życie, także w spawie podatków lokalnych.

Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Nr telefonów:

  • 85 869 6115,
  • 85 869 6123,
  • 85 869 6229,
  • 85 879 7333

email: dfn@um.bialystok.pl

UWAGA!!

Z dniem 01 lipca 2019 r. weszły w życie NOWE DRUKI informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.

Dotychczas obowiązujące na terenie miasta Białegostoku druki informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) i deklaracji na podatek: od nieruchomości (DN-1), rolny (DR-1), leśny (DL-1) - oraz załączniki - będą miały zastosowanie do zgłoszenia powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego przed dniem 01 lipca 2019 r.

W związku z faktem, iż Urząd Miejski w Białymstoku jest zamknięty dla interesantów informujemy, że stosowne dokumenty (deklaracje/informacje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny) można złożyć za pośrednictwem poczty, ewentualnie elektronicznie przez platformę ePuap.

Wymagany formularz można pobrać na stronie   bip.bialystok.pl >Poradnik interesanta>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne- naliczanie podatku>Warunek wszczęcia sprawy>informacja IN-1, ZIN-1 (w przypadku współwłasności dodatkowo ZIN-3). link do pobrania instrukcji w formie pliku do odczytu ze strony Ministerstwa, opisującej sposób wypełnienia wyżej wpomnianych formularzy.


W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.