Podatki i opłaty lokalne

UWAGA!!

Z dniem 01 lipca 2019 r. weszły w życie NOWE DRUKI informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.

Dotychczas obowiązujące na terenie miasta Białegostoku druki informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) i deklaracji na podatek: od nieruchomości (DN-1), rolny (DR-1), leśny (DL-1) - oraz załączniki - będą miały zastosowanie do zgłoszenia powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego przed dniem 01 lipca 2019 r.

W związku z faktem, iż Urząd Miejski w Białymstoku jest zamknięty dla interesantów informujemy, że stosowne dokumenty (deklaracje/informacje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny) można złożyć za pośrednictwem poczty, ewentualnie elektronicznie przez platformę ePuap.

Wymagany formularz można pobrać na stronie   bip.bialystok.pl >Poradnik interesanta>Podatki i opłaty lokalne>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne- naliczanie podatku>Warunek wszczęcia sprawy>informacja IN-1, ZIN-1 (w przypadku współwłasności dodatkowo ZIN-3). link do pobrania instrukcji w formie pliku do odczytu ze strony Ministerstwa, opisującej sposób wypełnienia wyżej wpomnianych formularzy.


W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

85 869 6229

85 869 6115

85 869 6123

85 869 6223

85 879 7333

85 869 6084 - podatek od nieruchomości osób prawnych

85 869 6285 - podatek od nieruchomości osób prawnych

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.