Pas drogowy, organizacja ruchu, uszkodzenie pojazdu, przejazd pojazdu nienormatywnego