Wydanie pierwszego prawa jazdy lub uzyskanie nowej kategorii (Profil Kandydata na Kierowcę)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Prawo jazdy

Podstawowe informacje

 1. Usługa dotyczy osób, które:
  • ubiegają się o swoje pierwsze prawo jazdy,
  • mają już prawo jazdy i chcą uzyskać kolejną kategorię.
 2. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wieku. Więcej na ten temat:
  Granice wieku a kategoria prawa jazdy na stronie obywatel.gov.pl

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o wydanie pierwszego prawa jazdy lub uzyskanie nowej kategorii.


Wymagane dokumenty

 1. Osoba, która ubiega się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy składa w urzędzie wniosek o wydanie prawa jazdy oraz:
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • zgodę rodzica lub opiekuna /dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat, a ubiegają się o prawo jazdy kat. AM,A1,A2,B1,B,B+E,C1,C1+E,T;
  • kolorową fotografię (wymagania dotyczące fotografii https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy)

                (wniosek należy wydrukować obustronnie na kartce papieru A4)

 1. Osoba, która ubiega się o kolejną kategorię prawa jazdy, składa w urzędzie wniosek o wydanie prawa jazdy oraz:
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, /dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kat.: C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E/,
  • kserokopie posiadanego prawa jazdy,
  • kolorową fotografię (wymagania dotyczące fotografii https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy)

                (wniosek należy wydrukować obustronnie na kartce papieru A4)

Uwaga!

Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a ich dokumenty / po upływie roku od ostatniego egzaminu / zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do urzędu lub wcześniej znajdowały się w dokumentacji urzędu, na ich wniosek, urząd wygeneruje Profil Kandydata na Kierowcę.


Czas realizacji

 1. Po złożeniu wniosku generowany jest w systemie informatycznym Profil kandydata na kierowcę (PKK).
 2. Profil kandydata na kierowcę udostępniany jest w systemie informatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy tej osoby.
 3. Prawo jazdy wydawane jest po otrzymaniu:
  • od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu dla osoby zamieszczonej w Profilu kandydata na kierowcę;
  • od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej. 

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie prawa jazdy
  Kwota: 100 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłat skarbowych dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Praw Jazdy
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
II piętro, sala 210 - Sala Obsługi Interesantów


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

Informacje o usłudze na stronie obywatel.gov.pl

Sprawdź możliwość odbioru prawa jazdy na stronie info-car.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: