Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta Białystok

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Gospodarki Komunalnej
Kategoria usług
Gospodarka komunalna

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku zaprasza właścicieli nieruchomości jednorodzinnych posiadających kompostowniki i korzystających ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kompostowanie bioodpadów do wypełnienia ankiety dotyczącej ilości wytworzonych i zagospodarowanych bioodpadów.

Dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane przez Urząd Miejski w Białymstoku przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Ankietę należy wypełnić i złożyć:

  • osobiście w Departamencie Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17, pok. 206  lub
  • przesłać pocztą na adres: Departament Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17 lub
  • przesłać elektronicznie na adres: mmatwiejczyk@um.bialystok.pl.  

Druk ankiety wraz z klauzulą informacyjną dostępny jest poniżej.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do dnia 31.10.2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17, pok. 307 lub telefonicznie: nr tel. 85 879 7475, 85 869 6510, 85 879 7474, 85 879 7201, 85 879 7479.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony