Biuro rzeczy znalezionych

Zarządzenie Nr 752/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie Nr 765/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie Nr 907/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015r., poz. 397) zawiadamia się, że w Biurze Rzeczy Znalezionych w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 prowadzonym przez Urząd Miejski w Białymstoku przechowywane są rzeczy znalezione wymienione w załączonym poniżej wykazie.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli do odbioru rzeczy w terminie dwóch lat od dnia znalezienia.

Po tym terminie, zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nie odebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie jej właścicielem, na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, stanie się Miasto Białystoku.

Odbiór depozytu uwarunkowany jest opłaceniem kosztów w kwocie 5,00 złotych za przechowanie oraz utrzymanie rzeczy w należytym stanie i poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.