Baluk Maria Jolanta

Imię
Maria Jolanta
Nazwisko
Baluk
Miejsce zatrudnienia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Stanowisko
Dyrektor
Grupa - oświadczenia
Kierownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.