Andrzejewska Marzena

Imię
Marzena
Nazwisko
Andrzejewska
Miejsce zatrudnienia
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Stanowisko
Przewodnicząca Zespołu
Grupa - oświadczenia
Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.