Aleksiejuk Adam

Imię
Adam
Nazwisko
Aleksiejuk
Miejsce zatrudnienia
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Stanowisko
Kierownik Referatu
Grupa - oświadczenia
Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.