Zamówienia publiczne

Dostępne: 233 wyników: Typ zamówienia ×

Obsługa wyjazdów zagranicznych zlecanych przez Zamawiającego

Data utworzenia: 2023-12-04

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-11

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-12-01

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-08

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-12-01

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-08

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz czyściwa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-11-30

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-07

Usługi introligatorskie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2024 roku

Data utworzenia: 2023-11-30

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-06

Dostawa druków akcydensowych i druków poligraficznych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2024 roku

Data utworzenia: 2023-11-28

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-07

Organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi podczas Białostockiego Jarmarku Świątecznego w dniach 6 - 23 grudnia 2023

Data utworzenia: 2023-11-28

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-11-30

Dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l oraz dzierżawa dystrybutorów

Data utworzenia: 2023-11-28

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-04

Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-11-27

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-04

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę krytego kortu tenisowego na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Data utworzenia: 2023-11-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-05

Publikacja ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej w 2024 r.

Data utworzenia: 2023-11-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-01

Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej w 2024 r.

Data utworzenia: 2023-11-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-01

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: