Zamówienia publiczne

Dostępne: 10 wyników: Typ zamówienia ×

"Założenie i ogrodzenie 3 remiz dla ptaków w lesie Pietrasze w Białymstoku"

Data utworzenia: 2021-04-09

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-16

Dostawa 2 700 szt. flag z tkaniny poliestrowej wyposażonych w drzewce

Data utworzenia: 2021-04-02

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-09

Zaprojektowanie i wybudowanie zjazdu z chodnikiem i przełożeniem odcinka nawierzchni jezdni w rejonie ul. Generała Józefa Hallera w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Data utworzenia: 2021-03-31

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-09

Przewóz zwłok ludzkich osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2021-03-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-03-31

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2021-03-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-04-01

Założenie i ogrodzenie 3 remiz dla ptaków w lesie Pietrasze w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-03-22

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-03-29

Wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Data utworzenia: 2021-03-22

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-03-30

Budowa masztu flagowego z flagą Jagiellonii Białystok na rondzie Jagiellonii w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-03-19

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-01

wykonanie Audytu energetycznego ex-post do projektu pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”

Data utworzenia: 2021-03-05

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-03-11

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.