Zamówienia publiczne

Dostępne: 266 wyników: Typ zamówienia ×

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Białymstoku wraz z opinią techniczną.

Data utworzenia: 2024-05-27

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-06-06

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Data utworzenia: 2024-05-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-06-04

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4w Białymstoku, ul. Częstochowska 6A wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Data utworzenia: 2024-05-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-06-05

opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2025-2030 z perspektywą na lata 2031-2034”

Data utworzenia: 2024-05-23

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-06-03

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bydgoskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2024-05-21

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-27

Opracowanie koncepcji na zagospodarowanie Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Data utworzenia: 2024-05-15

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-24

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Białoruskiej w Białymstoku na odcinkach: od ul. Serbskiej do ul. Niewodnickiej (KD-18D) oraz do granicy miasta (KD-23D).

Data utworzenia: 2024-05-08

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-15

Opracowanie koncepcji na budowę drogi asfaltowej dla rowerów w Białymstoku wzdłuż Placu Jana Pawła II i ul. Legionowej w Białymstoku na odcinku od Ronda Doktora Lussy do ul. Akademickiej o długości 0,8 km

Data utworzenia: 2024-05-08

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2024-05-14

Dostawa i montaż ozdobnego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Data utworzenia: 2024-04-29

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-07

Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i dostawą wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy, wiewiórek i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców w Białymstoku

Data utworzenia: 2024-04-19

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2024-04-24

Powrót na początek strony