Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w ul. Niskiej w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego w ul. Niskiej w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-III.271.13.2021
Termin składania ofert
2021-06-10
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
- Mariusz Sieczkowski, pok. nr 210, tel. 85 869 67 17, e - mail: msieczkowski@um.bialystok.pl, Elżbieta Pruszyńska, pok. nr 205/4 tel. 85 879 72 15, e - mail:epruszynska@um.bialystok.pl

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.