Zaprojektowanie i budowa Botanicznego Parku Kieszonkowego na Nowym Mieście w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń

Przedmiot zamówienia
Zaprojektowanie i budowa Botanicznego Parku Kieszonkowego na Nowym Mieście w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.81.2021
Termin składania ofert
2021-10-14
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Monika Kordiukiewicz, tel. (85) 879 74 44 , Ewa Kotlarska-Łucka, tel. (85) 879 74 43, 2. w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. (85) 869 6204, Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 6404

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: