Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni z materiałów kamiennych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni z materiałów kamiennych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM- XIV.271.29.2023
Termin składania ofert
2023-05-29
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1) w sprawach merytorycznych: Marta Lewko, tel. (85) 869 6707, 2) w sprawach proceduralnych: Justyna Popławska, tel. (85) 869 67 37 Ewa Tomaszczyk, tel. (85) 869 62 04
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: