Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatoki parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatoki parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM- XIV.271.78.2022
Termin składania ofert
2022-09-30
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1) w sprawach merytorycznych: Artur Perkowski, tel. (85) 879 7212, 2) w sprawach proceduralnych: Paulina Edyta Karaszewska, tel. (85) 879 7217 Urszula Stanisławska, tel. (85) 869 62 80
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: