Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i dostawą wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy, wiewiórek i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i dostawą wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy, wiewiórek i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.71.2020
Termin składania ofert
2021-01-14
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Ewa Kotlarska-Łucka, tel. 85 879 7443, Monika Kordiukiewicz, tel. 85 879 7444, w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. 85 869 6404, Marek Krawców tel. 85 879 7237

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.