Wykonywanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego, odnowa oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego, usuwanie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego w rejonie Północ wraz z obszarem węzła drogowego w Porosłach / w rejonie Południe

Przedmiot zamówienia
Wykonywanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego, odnowa oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego, usuwanie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego w rejonie Północ wraz z obszarem węzła drogowego w Porosłach / w rejonie Południe
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-IV.271.5.2021.PR
Termin składania ofert
2021-05-06
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
cz. I: Anna Kalinowska, tel. (85) 869 6997; cz. II: Dorota Białous, tel. (85) 879 7267; w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła tel. (85) 879 7269, Marek Krawców, tel.: (85) 879 72 37

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.