Wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie oraz montażu 3 tablic oznakowania turystycznego w Białymstoku, stanowiących kontynuację Szlaku Nowożytnych Świątyń Prawosławnych z 2019 roku wraz z przygotowaniem i uzyskaniem dokumentacji wymaganej do postawienia obiektów małej architektury.

Przedmiot zamówienia
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie oraz montażu 3 tablic oznakowania turystycznego w Białymstoku, stanowiących kontynuację Szlaku Nowożytnych Świątyń Prawosławnych z 2019 roku wraz z przygotowaniem i uzyskaniem dokumentacji wymaganej do postawienia obiektów małej architektury.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
KPS-II.271.8.2022
Termin składania ofert
2022-08-19
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Urszula Rutkowska tel. 85 879 7144
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: