Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia
Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IX.271.2.2020
Termin składania ofert
2020-03-30
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Justyna Trochimowicz - tel. 85 869 68 12, Beata Gieleżyńska - tel. 85 869 62 45

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.