Wykonanie naprawy dylatacji modułowej na estakadzie w ciągu ulicy Sosabowskiego i Sulika (droga krajowa) w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Wykonanie naprawy dylatacji modułowej na estakadzie w ciągu ulicy Sosabowskiego i Sulika (droga krajowa) w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-VI.271.4.2019
Termin składania ofert
2019-12-18
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Zbigniew Bołtruczyk

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.