Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania

Przedmiot zamówienia
Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.115.2020
Termin składania ofert
2021-01-15
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Marzena Giedrewicz-Łupińska, tel. (85) 869 6412, e-mail: mgiedrewicz@um.bialystok.pl
Wykonawca
Maciej Pućkowski
Cena brutto
19 985,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: