Wykonanie i dostawę albumu ze zdjęciami promującymi miasto Białystok

Przedmiot zamówienia Wykonanie i dostawę albumu ze zdjęciami promującymi miasto Białystok
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DPM-IX.271.1.2019
Termin składania ofert 2019-11-18
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Marta Radziszewska, tel. (85) 869 62 56, W sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 7617.

Feedback