Wykonanie i dostawę albumu ze zdjęciami promującymi miasto Białystok

Przedmiot zamówienia
Wykonanie i dostawę albumu ze zdjęciami promującymi miasto Białystok
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DPM-IX.271.1.2019
Termin składania ofert
2019-11-18
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Marta Radziszewska, tel. (85) 869 62 56, W sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 7617.
Wykonawca
Oficyna Wydawnicza LIBER NOVUM Marzena Wiśniewska, ul. Jesienna 7, 85-365 Bydgoszcz
Cena brutto
9 974,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.