Wykonanie fundamentu z konstrukcją wsporczą i infrastrukturą techniczną wraz z nadzorem technicznym, pod tablicę elektroniczną do prezentacji informacji o jakości powietrza w ramach zadania: Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Sołoniewicz w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Wykonanie fundamentu z konstrukcją wsporczą i infrastrukturą techniczną wraz z nadzorem technicznym, pod tablicę elektroniczną do prezentacji informacji o jakości powietrza w ramach zadania: Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Sołoniewicz w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DOŚ-III.271.8.2021
Termin składania ofert
2021-10-26
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Tomasz Czubaty - ul. Słonimska 1, pok.1110, tel. nr (85) 869 6528
Wykonawca
WAMA BUDOWNICTWO Mateusz Wakuluk, ul. Drohiczyńska 37, 17-300 Siematycze
Cena brutto
39 360,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: