Wykonanie ekspertyzy na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr 251/14, 477 obręb 21- Dojlidy

Przedmiot zamówienia
Wykonanie ekspertyzy na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr 251/14, 477 obręb 21- Dojlidy
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.11.2023
Termin składania ofert
2023-03-21
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Pan Krzysztof Markowski, tel. (85) 879 72 04, w sprawach proceduralnych: Pani Justyna Drobot, tel. (85) 869 64 75

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: