Wykonanie dwóch filmów z „lotu ptaka” promujących projekty drogowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020

Przedmiot zamówienia Wykonanie dwóch filmów z „lotu ptaka” promujących projekty drogowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-IX.271.8.2017
Termin składania ofert 2017-05-31
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Elżbieta Rozkładaj tel. 85 869 61 78 - w sprawach merytorycznych, Ewa Tomaszczyk tel. 85 869 62 49 - w sprawach proceduralnych
Wykonawca KSENS WALDEMAR KARDASZ, ul. Urocza 11, 15-240 Białystok
Cena brutto 3 552,24 PLN

Feedback

wynik operacji: 8*6