Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku’’ wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku’’ wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.66.2022
Termin składania ofert
2022-08-22
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Łukasz Pawełko, tel. 85 869 65 25, 2. w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. 85 869 64 04, Urszula Stanisławska, tel. 85 869 62 80.
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J. ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok
Cena brutto
63 345,00 zł
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: