Wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Przedmiot zamówienia
Wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.13.2020
Termin składania ofert
2020-02-21
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Anna Panasewicz tel. (85) 869 6656

Feedback