Wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Przedmiot zamówienia
Wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.19.2021
Termin składania ofert
2021-03-30
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Justyna Bielecka, trl. (85) 869 6172

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.