Wykonanie badań laboratoryjnych przy realizacji inwestycji na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Wykonanie badań laboratoryjnych przy realizacji inwestycji na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.37.2017
Termin składania ofert 2017-05-04
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Mariusz Sieczkowski, tel. (85) 869 67 17; w sprawach proceduralnych: Anna Biendzio, tel. (85) 869 62 80

Feedback

wynik operacji: 11*10