Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.23.2021
Termin składania ofert
2021-04-01
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Pani Elżbieta Baziuta – 15-021 Białystok, ul. Kamienna 17, pok. nr 213, tel. 85 869 6521, e- mail: ebaziuta@um.bialystok.pl
Wykonawca
Eco Car Borys Łapiński, Łapy – Łynki 50, 18-100 Łapy
Cena brutto
23 992,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.