Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.36.2020
Termin składania ofert
2020-05-29
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Pani Elżbieta Baziuta, tel. 85 869 6521, e- mail: ebaziuta@um.bialystok.pl
Wykonawca
Sprzątanie Elżbieta Modzelewska, ul. Osiedlowa 3/70, 18-100 Łapy
Cena brutto
21 996,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.