Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne

Przedmiot zamówienia
Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.18.2021
Termin składania ofert
2021-05-06
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Wojciech Perkowski, tel. (85) 869 6519, Dariusz Sobociński, tel. (85) 879 7210, 2. w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 7617

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.